PHU Salus-bud

Rynek Budowlany PL

Przedstawiciel Epasit GmbH

** HYDROIZOLACJA * TERMOIZOLACJA * OSUSZANIE * ODGRZYBIANIE **
>> MATERIAŁY DLA STAREGO I NOWEGO BUDOWNICTWA <<

W imieniu firmy Epasit oferuję pomoc
- Architektom
- Inwestorom
- Wykonawcom
w rozwiązywaniu problemów związanych z wilgocią i jej skutkami,

SKUTECZNOŚĆ TECHNOLOGII EPASIT ZOSTAŁA WIELOKROTNIE POTWIERDZONA W CIĄGU OK. 40 LAT STOSOWANIA. FIRMA UDZIELA 5 LETNIEJ GWARANCJI NA WSZYSTKIE SWOJE MATERIAŁY, A OBIEKTY, W KTÓRYCH JE ZASTOSOWANO SĄ DODATKOWO OBJĘTE UBEZPIECZENIEM W WYSOKOŚCI DO 500 000 EURO.

Materiały są dostępne w sprzedaży specjalistycznej poprzez przedstawicieli.

W ramach pomocy oferuję doradztwo techniczne (opracowanie technologii i nakładów materiałowych, szkolenie i nadzór przy wykonywaniu prac), badanie poziomu i rodzaju zasolenia murów, wykonywanie ekspertyz mykologicznych przy wykorzystaniu specjalistów z Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu, oraz Laboratorium Konserwacji Zabytków w Hemmingen - Niemcy.

Firma Epasit GmbH:
- była drugim producentem w Europie cementowych szlamów uszczelniających, które stały się alternatywą dla uszczelnień bitumicznych.
- jako pierwszy producent wprowadziła na rynek w 1975 r. tynk renowacyjny (epasit lpf),
- jako jedyna firma oferuje ocieplenia wewnętrzne zapobiegające kondensacji pary wodnej i rozwojowi pleśni.

Produkty Epasit są podzielone na systemy:

SYSTEM RENOWACJI 2000 - renowacja wilgotnych, zasolonych, zagrzybionych murów. System pozwala na uzdrowienie murów oraz poprawę parametrów użytkowych i zmianę funkcji pomieszczeń (np. adaptację starych piwnic na biura),

SYSTEM USZCZELNIANIA - uszczelnianie obiektów nowobudowanych jak i istniejących przed wodą. Stosowany w budynkach mieszkalnych (fundamenty, balkony, dachy betonowe), oraz w obiektach inżynieryjnych (baseny, zbiorniki wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, tamy),

SYSTEM TERMOIZOLACJI EPATHERM:
SYSTEM PŁYT KLIMATYCZNYCH ?EPATHERM" - płyty do ocieplania pomieszczeń OD WEWNĄTRZ, przeciwdziałające rozwojowi grzybów pleśniowych,

*********************************************************************************
Docieplenie ścian od zewnątrz nie zawsze jest możliwe (zabytkowa elewacja, piwnice, pojedyncze pomieszczenia w budynku), a ocieplenie od wewnątrz tradycyjnymi materiałami stwarza często warunki do rozwoju pleśni.
Płyty Epatherm są JEDYNYM materiałem gwarantującym termoizolację od wewnątrz i zabezpiczenie przed mikroorganizmami.
Jest to czysto mineralny materiał o b. dobrych właściwościach termoizolacyjnych i bardzo dużej zdolności pochłaniania wilgoci
wsp. przew. ciepła (l) 0,058 W/mK
absorpcja pary wodnej ok. 5% masy
współczynnik dyfuzji pary wodnej (m) 6
kapilarna absorbcja wody ok. 270%
współczynnik absorbcji wody 71 kg/m2h0,5.

Dzięki tym cechom poza izolacją termiczną uzyskujemy w pomieszczeniu zdrowy dla człowieka klimat. Nie powstają natomiast warunki dla rozwoju drobnoustrojów.

Dodatkowymi zaletami płyt Epatherm jest dźwiękochłonność i całkowita niepalność.

Skuteczność płyt została sprawdzona w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Badania wykonano w zagrzybionych domkach dla powodzian we Wrocławiu - Brochowie, w warunkach ekstremalnie korzystnych dla rozwoju grzybów (wyniki badań prześlę na życzenie).

Zastosowano ją z powodzeniem m. in.
- w Magazynie Zbiorów Muzealnych Zamku Królewskiego w W?wie
- w Archikolegiacie Tumskiej pod Łęczycą
- w wielu mieszkaniach prywatnych, hotelach.

Płyty Epatherm znajdują również inne zastosowania, np. do wyciszania ścian pomieszczeń wilgotnych (pralnie, łazienki). Użycie ich w takich pomieszczeniach eliminuje potrzebę stosowania paroizolacji.
*********************************************************************************

SYSTEM TYNKÓW TERMOIZOLACYJNYCH ?EPATHERM" - tynki ocieplające (wsp. l = 0,063 W/mK) umożliwiające "oddychanie" ścian.

SYSTEM OCHRONY BETONU - ochrona i remonty konstrukcji betonowych i zbrojenia,

SYSTEM RENOWACJI PIASKOWCÓW - materiały do uzdrawiania struktury piaskowców, ochrony przed wodą, reprofilacji i odlewania elementów architektonicznych i rzeźb,

SYSTEM KLEJENIA I SPOINOWANIA - materiały do stosowania w zwykłych i trudnych warunkach np. w pomieszczeniach i na podłożach stale wilgotnych, przy dużych naprężeniach mechanicznych, termicznych i chemicznych,

SPECJALNE MATERIAŁY BUDOWLANE - grupa materiałów do prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych, do wzmacniania, przyspieszania i poprawy parametrów użytkowych zapraw.

SYSTEM WHG - ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami przemysłowymi (grupa materiałów, gł. żywic do uszczelniania posadzek w zakł. przemysłowych, warsztatach przed przeciekaniem do gruntu płynnych substancji chemicznych).

ZAINTERESOWANYCH SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI PROSZĘ O E-MAIL (salbud@wp.pl) Z DANYMI ADRESOWYMI LUB KONTAKT TELEFONICZNY 503 927 458Zawartość © 2008 PHU Salus-bud; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 5250